Açık Rıza Metni


Ticari elektronik ileti gönderim iznini vermeyi kabul etmem halinde; Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim ve Dijital Dönüşüm Hizmetleri A.Ş. tarafından; tarafımca verilen iletişim (cep telefonu numarası, e-posta adresi vb.) verilerimin, internet sitesinde (www.ktodtm.com.tr) erişimime sunulan “Aydınlatma Metni” kapsamında, şirket faaliyetleri doğrultusunda düzenlenen veya kişiselleştirilen ürün ve hizmetler için pazarlama ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyetine ve bağlılık süreçlerine yönelik anketlerin yapılması, promosyon, kampanya, avantaj, indirim, davet, seminer, webinar, eğitim ve etkinlikler hakkında tarafıma bilgilendirilme, reklam ve pazarlama yapılması için iletişim bilgilerim vasıtasıyla tarafıma ticari ileti gönderilmesi(e-posta, arama, SMS) dahil olmak üzere tarafımla ticari iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla işlenmesine onay veriyorum.