AKREDİTİF EĞİTİMİ WEBINAR KAYDI


01 Haziran 2021

 

Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Merkezi tarafından düzenlenen webinar faaliyetlerinden bir yenisi de AKREDİTİF EĞİTİMİ ile ilgili organize edilmiştir. Webinarımız ICC Türkiye Bankacılık Komisyon Başkanı Abdurrahman ÖZALP'in katılımlarıyla 10 Haziran 2021 Perşembe günü saat 14:00'te gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılarımıza aşağıdaki konu başlıklarında bilgi sahibi önemli bilgiler verilmiştir. 

- Genel olarak uluslararası ticaret
- Uluslararası kurallar ve uyuşmazlık mercileri
- Uluslararası ticari ekosistem (riskler, yaptırımlar)
- Uluslararası ödeme yöntemleri
- Akreditifli ödeme ve akreditifin tarafları, riskleri, işleyişi, ibraz, inceleme, rezerv konuları, sahtecilik ve örnek ICC görüşleri