Belçika Pazarına Giriş ve Fırsatlar | Webinar


01 Mart 2022

Belçika yapısal olarak küçük ve orta ölçekli faaliyet gösteren firmalardan oluşmaktadır. Belçika hükümeti bu firmaların performansını arttırmak için çalışmalar sürdürmektedir. Bu çalışmaların başında nitelikli insan gücünü arttırmaya yönelik olduğunu gözlemliyoruz.  Doğal kaynakları olmadığı için ana hedefleri ihraç edilen ürünlerde çeşitliliğin arttırılması olarak planlamalar yapılmıştır. Belçika dış ticaret politikasını belirleyen AB ve BENELUX politikaları olduğundan bu politikalara hâkim olmak oldukça önem taşır.

2021 yılında Belçika ithalat ve ihracat rakamları fark edilir ölçüde yükselmiştir. 2021 yılının ilk 7 ayında toplam ihracat %18,4 artışla 251 milyar Avroya, ithalat ise %16,5 artarak 233,7 milyar Avroya ulaşmıştır. İthal edilen ürünlerin başında mineral ürünler başı çekmektedir. İhraç edilen ürünler ise Asya bölgesine aşı, Hindistan bölgesine elmas başı çekeni ürünler olarak dikkat çekmektedir.

Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Merkezi tarafından 16 Mart 2022 çarşamba günü saat 14:00’da firmalarımıza yurtdışı pazarlarla ilgili detaylı bilgi sağlanması amacıyla “Belçika Pazarına Giriş ve Fırsatlar” Webinarı düzenlenecektir. Webinar kapsamında Berlin Ticaret Başmüşaviri Sn. İsmail Gencay Oğuz, Belçika pazarı ile ilgili olarak mevcut pazar durumu, pazardaki fırsatlar ve pazar şartlarıyla ilgili detaylı bilgi verecektir.

Webinar programına kaydolmak için tıklayınız.