Dış Ticarette Eximbank’ın rolü ve önemi


12 Nisan 2022

Dış Ticarette Eximbank’ın rolü ve önemi

 

Eximbank Nedir?

1980 yılından itibaren dış ticaretin arttırılması düşünülerek liberal iktisat politikalarına öncelik verilerek dışa açık kalkınma modelleri geliştirilmeye başlamıştır. Bu politikaları gerçekleştirmek ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla kaynak arayışı ihtiyacı oluşmuştur. Dış ticarete hız vermek amacıyla 1986 yılında Devlet Yatırım Bankası kurulmuştur. Bu kurum 1987 yılında Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. / Türk Eximbank olarak ismi değiştirilerek faaliyetlerine devam etmiştir.

 

Türk Eximbank amaç olarak ihracatı geliştirmek, ihraç edilen malların ve yapılan hizmetlerin geliştirilmesi, üretilen ihraç mallarına yeni pazarlar bulunması ve dış ticarette firmalarımızın rekabetlerini güçlendirmek olarak gösterilebilir. Türk Eximbank dış ticarette firmalara rekabet gücü yaratacak krediler vermektedir.

 

Eximbank Faaliyetleri Nelerdir?

Dış ticarete yönlendirici güç sağlayan Türk Eximbank genel olarak diğer bankaların yaptıklarından farklı bir iş yapmaz. Tek fark diğer bankalar kâr amacı güderken Türk Eximbank dış ticareti geliştirmeye yönelik faaliyetler sunar.

 

  1. Bu faaliyetlerin başında kısa, orta ve uzun vadede satıcı kredileri gelmektedir. Bu krediler sayesinde ülkemize döviz kazandıracak dış ticaret faaliyetler desteklemektedir.
  2. Firmaların dış ticaret ihtiyaçlarını karşılamak üzere iç ve dış finans kurumlarından alacakları krediler için garantiler vermektedir.
  3. Büyük ölçekli yurt dışı müteahhitlik işleri ve dış yatırımların geliştirilmesini sağlamak amacıyla bulunacak olan kaynaklara katılmak, garantilerini vermek ve sigorta olmak
  4. Dış ticaret faaliyeti göstermek isteyen firmaları desteklemek ve cesaretlendirmek amacıyla risklerini teminat altına alıp güvenceler vermektedir. Firmalara ihracat kredi sigortası yaparak yapacakları dış ticaret faaliyetlerine daha güvenle bakmalarını sağlamaktadır.
  5. Yurt içi ve yurt dışı finans kurumlarına ihracatı geliştirecek, güçlendirecek krediler ve garantiler vermektedir.
  6. Dış ticaret yapan firmaların yurt içerisinde yaptığı satışlarda zarar uğramalarını engellemek amacıyla yurt içi kredi sigortası imkânı sunmaktadır
  7. Dış ticarette bulunan firmaların doğrudan veya dolaylı olarak en az yarı sermayeye sahip oldukları firmaların ürettiği malların ülkemizde ve ya ülke dışında yaptıkları satışları teminat altına almak amacıyla kredi sigortası yapmak
  8. Reasürans imkanları sağlamak
  9. Sigorta acenteliği yapmak
  10. Dış ticaretle bulunan firmalarla ilgili olarak patent, marka ve teknoloji transferi konularında firmalara kredi vermek

 

 

k) Resmi ve özel kurum, kuruluş ve bankalar ile kredi açtığı, finansmanına katıldığı, garanti verdiği ve sigorta ettiği gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlardan faaliyetleri ile ilgili her türlü belge ve bilgiyi istemek, kredi, garanti ve sigorta ilişkisi olan müşterilerinin uygulamalarını takip ve kontrol etmek,