İhracat Koçluğu


KTO Dış Ticaret Merkezi tarafından sağlanacak bu hizmetteki temel amaç, dış ticaret birimi olmayan veya birimini yeniden yapılandırmak isteyen firmalara nitelikli bir dış ticaret birimi oluşturmak, oluşturulan birimde istihdam edilecek personel veya personellerin eğitimlerini sağlamak ve nihai hedef olarak da firmaya ilk ihracatını yaptırarak, firmayı ihracat serüveninin içine sokmaktır. Bu kapsamda firmanın hedef pazar raporu hazırlanacak ve potansiyel müşterileri tespit edilecektir.

Dış ticaret merkezi İhracat Koçluğu hizmeti kapsamında firmaya 1 aya yayılmış teorik ve uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile ihracat pazarlaması destekleme ve 1 adet ihracat çalışmasına destek hizmeti sunacaktır. Ayrıca firmanın Avrupa İşletmeler Ağı üyeliği Dış Ticaret Merkezi tarafından yapılacaktır. Firmanın ihracat pazarlaması kapsamındaki Kosgeb ve Ticaret Bakanlığı teşviklerinden faydalanması durumunda evrak ve dosyalama süreçlerinde destek sağlanacaktır.

Hizmete başlangıç aşamasında, firma talep oluşturduktan sonra, gerekli formlar ve belgeler KTO Dış Ticaret Merkezi personelinin eşliğinde Dış Ticaret Merkezi ofisinde doldurulacaktır.

Hizmet alacak firmalar DTM gözetiminde yapılacak ön inceleme çalışmasından sonra belirlenecektir.

İhracat Koçluğu hizmeti ile ilgili tüm detaylar için tıklayınız.