İHRACAT KOÇLUĞU HİZMETİ


12 Mart 2021

Dış Ticaret Merkezi çalışanları tarafından 2020 yılında firmalarla yapılan çalışmalar ve görüşmeler neticesinde, ilimizde faaliyet gösteren ve ciddi anlamda nitelikli ürün üreten firmaların sırf ihracat süreçlerini bilmediklerinden ve dış ticaret departmanlarının olmamasında ihracata yönelmedikleri tespit edilmiştir. Bu bağlamda firmalarımızın ihracat için departmanlarının oluşturulması ve bu departmanda istihdam edilecek personelin eğitimin sağlanması için bir çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. 
    

Verilmesi planlanan bu hizmetteki temel amaç, dış ticaret birimi olmayan veya birimini yeniden yapılandırmak isteyen firmalara nitelikli bir dış ticaret birimi oluşturmak, oluşturulan birimde istihdam edilecek personel veya personellerin eğitimlerini sağlamak ve nihai hedef olarak da firmaya ilk ihracatını yaptırarak, firmayı ihracat serüveninin içine sokmaktır. Dış ticaret merkezi bu hizmet kapsamında firmaya 1 aya yayılmış teorik ve uygulamalı eğitim hizmeti ve 5 aya yayılmış ihracat pazarlaması destekleme ve 1 adet ihracat çalışmasına destek hizmeti sunacaktır. Hizmet, firmanın Dış Ticaret Merkezi nezaretinde ilk ihracatını yapmasıyla son bulacaktır. 
  

Bu hizmet için ön çalışmalar yapılmış hizmet içeriği ve etapları belirlenmiştir. Ayrıca firmanın istihdam edeceği personelin hangi konularda eğitim alması gerektiği ve konuş başlıkları belirlenmiştir. Hizmet alacak firma ön görüşmeye çağrılacak çeşitli sorularla dış ticarete bakış açısı tespit edilecektir. Akabinde firma ziyaret edilecek ve firmanın fiziksel olarak uygulamaya uygun olup olmadığı tespit edilecektir. Son noktada, yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde firmanın bu hizmeti almaya uygun olup olmadığı kararlaştırılacak ve eğer firma uygunsa süreç başlatılacaktır. Aksi durumda firmanın eksikleri raporlanacak ve bu eksiklikler tamamlananınca hizmette faydalanabilecekleri bildirilecektir. Firmalar ilk etapta olumsuz sonuç alsalar bile, Dış Ticaret Merkezi tarafından yapılan incelemeler sonucunda eksikliklerini görecek ve hizmet almamış olsalar bile dolaylı bir yönlendirme ve danışmanlık hizmetini de almış olacaklardır. İhracat Koçluğu hizmeti ile ilgili hizmet içeriği, aşamalar ve eğitim başlıkları aşağıdaki gibidir.

    Aşama-1: Ön İncelemeler ve Çalışmalar    
    Bu Aşamada KTODTM tarafından yerine getirilecek maddeler aşağıdaki gibidir:

 • Firmanın yabancı dilde web sitesine sahip olmaması durumunda, sürece rehberlik edilir.
 • Firmanın kurumsal e-posta adresleri oluşturulur.
 • Firmanın yabancı dilde kataloğunun hazırlanmasına rehberlik eder.
 • Firmanın İhracatçı Birliğine Üyeliğinin yapılması aşamasında başvuru sırasında hazırlaması gereken evraklar takip edilir. İhracatçı birliği giriş aidatı KTODTM tarafından karşılanır.
 • Firma yetkilileri ile çalışmaları için potansiyel gümrük müşavirleri listesi paylaşılır.
 • Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) Üyeliği gerçekleştirilir. Ayrıca firmanın Avrupa İşletmeler Ağı sistemine kaydolabilmesi için firmanın profilleme çalışması ve bu ağ üzerinden Avrupa’dan ithalat taleplerinin firmaya iletilmesi sağlanır.

    Aşama-2: Eğitim

 • Dış Ticaret Temel Eğitimi: Dış ticaret alanında temel bilgiler (maliyet hesaplaması, teslim ve ödeme şekilleri, ihracat sürecinde dikkat edilmesi gereken durumlar vs.) bağlamında temel eğitim verilir. Eğitimin konu başlıklarının ve eğitim sürelerinin aşağıdaki gibi olması planlanmaktadır. 
 • İhracat Kavramı ve Süreci 
 • İhracatta Ödeme Yöntemleri ve Uygulamaları 
 • İhracatla İlgili Belgeler
 • Teslim şekilleri ve ihraç ürünün Fiyatlandırması 
 • İhracatta Gümrükleme ve beyannamenin detayları 
 • İhracatta Lojistik 
 • İhracatta Sonuç İşlemleri 
 • İhracatta kalite ve kalite belgeleri 

    Aşama- 3: Pazar ve Müşteri Belirleme

 • Firmanın ürünlerine ait G.T.İ.P kodları belirlenir.
 • Firmaya KTODTM Danışmanlık Hizmeti Paketi kapsamındaki hizmetler verilir.
 • Danışmanlık hizmeti kapsamında ortaya çıkan hedef pazar raporu neticesinde ortaya çıkan hedef ülkeler, ürünle ilgili talep edilen sertifikalar, kalite belgeleri, paketleme şartları gibi detaylar incelenerek firma sahibi ile pazar seçimi yapılır.
 • Belirlenen ülkelerden potansiyel müşteri bilgileri sağlanır.

    Aşama-4: Uygulama
    Bu aşamadan itibaren, firmanın dış ticaret elemanı KTODTM ofisinde çalışmalarına başlar.

 • Firma tanıtım maili hazırlanır.
 • Listedeki firmalar taranarak eleme yapılır ve potansiyel hedef müşterilere tek tek isme özel tanıtım e-postaları gönderilir.
 • Düzenli aralıklarla firmanın tahsis ettiği telefon ile e-posta gönderilen firmalar aranır. 
 • Görüşme yapılan firmalar, arama tarihi ve görüşme özeti ile arşivlenir.
 • İhracata konu olacak evrakların (proforma, antetli kâğıt vs.) şablonları oluşturulur. 
 • Numune gönderim süreci anlatılır ve süreç takip edilir. 
 • Fiyat talebinde bulunan firmalara proforma gönderilir. 
 • Anlaşma durumunda proforma, sipariş siparişe dönüştürülür ve dış ticaret elemanı da bu aşamalarına dahil edilir. 
 • Dış ticaret elemanı ve firma sahibi, etiketleme, kullanma kılavuzu, sertifika ve paketleme şartlarının yerine getirilmesini KTODTM rehberliğinde denetler.
 • Sevkiyat aşamasında, nakliye, gümrük, ihracat evrakları ve banka işlemleri için KTODTM, firma sahibi ve elemanı ile süreci takip eder.

    Aşama-5: İhracat Destekleri Danışmanlığı
KTODTM tarafından firmanın, Yurt Dışı Pazar Destekleri ile ilgili Ticaret Bakanlığı’na başvurusu, Ödeme Talep formunun doldurulması, taahhütname ve beyannamelerin hazırlanması, pazar araştırması değerlendirme formunun oluşturulması, Görüşme yapılan şirket, kurum veya kuruluş formlarının oluşturulması gibi ilgili tüm evrakların hazırlanarak ilgili Bakanlığa başvurusu yapılır. KTODTM bu aşamada da firmaya yardımcı olur ve süreçlerin firma tarafından kavranması sağlanır.