Pandemi Sürecinin Türkiye ve Konya İhracatına Etkileri ve Alternatif Pazar Bulmanın Önemi


27 Kasım 2020

 

 1. Giriş:

Korona virüs salgını, 2019 Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkarak tüm Dünya’yı dalgalar halinde etkilemiştir ve etkilemeye de devam etmektedir. Bu etkiler her alanda hissedildiği gibi ekonomik anlamda da Dünya genelinde dengeleri alt üst etmiştir. Büyük olarak nitelendirilen ekonomiler de dahil olmak üzere tüm dünya ekonomisi derinden etkilenmiştir. Salgından etkilenen ülkeler bütün dikkatlerini salgının etkilerini en aza indirmeye vermişler ve hatta maske vb. tıbbı malzeme yüklü gemiler ülkeler arasında büyük sorunlar çıkmasına neden olmuştur.

 Mevcut pandemi sürecinde, ülkeler hastalığın yayılması endişesiyle gümrüklerini dış dünyaya kapatmışlar, nakliye firmaları da buna bağlı olarak sefer sayılarını azaltmak zorunda kalmışlardır. Ortaya çıkan panik havası uluslararası ticari hareketliliği önemli oranda olumsuz etkilemiştir. Firmalar siparişlerini ya iptal etmişler ya da beklemeye almışlardır. Bankaların çalışma saatlerinin değişmesinden dolayı ödeme akışı da etkilenmiş, ihracatçı firmalar ödemelerini zamanında alamamışlar ve çeşitli sıkıntılar yaşamışlardır. Nakliye firmalarında çalışan şoförlerin her yurtdışına gidiş gelişlerinde karantinaya alınmalarından dolayı özellikle kara nakliyesiyle iş yapan firmalar ve nakliye firmaları çeşitli olumsuzluklarla karşılaşmıştır. Uluslararası yolcu taşımacılığının durma noktasına gelmesi, can güvenliğinden dolayı kimsenin yurtdışı seyahate çıkmak istememesi gibi sebeplerden kaynaklı olarak bireysel temasın yoğun olduğu uluslararası fuarlar da iptal edilmiştir.

Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemiz de bu süreçten özellikle Mart – Haziran 2019 tarihleri arasında ciddi oranda etkilenmiştir. Bazı sektörlerde ihracat durma noktasına gelmiş, iptal edilen siparişler, zamanında alınamayan ödemeler, ihracat yapan firmalarımızı çeşitli zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır.

Ülkemizde pandeminin ekonomik etkilerinin en fazla hissedildiği aylarda ihracat rakamları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir;

Tablo -1 Pandemi Dönemi Türkiye İhracat Rakamları (Bin $)

Dönem

2019

2020

Oran (%)

Mart

16.335.908

13.426.245

-17,8

Nisan

15.340.875

8.992.577

-41,4

Mayıs

16.855.112

9.963.919

-40,9

Haziran

11.634.682

13.469.013

15,8

Kaynak: (https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari)

Tabloda da görüldüğü üzere ülkemizde pandemi etkilerinin görülmeye başlandığı aylarda ihracat, bir önceki yıla göre neredeyse yarı yarıya azalmıştır. İlgili dönemde kimyasal ürünler, tıbbi ürünler ve gıda ürünleri gibi sektörler dışında hemen hemen tüm sektörlerde ihracat rakamları düşüş göstermiştir.

Pandemi etkilerini görmek için seçilen 7 ana sektörde, Konya ve Türkiye genelinde gerçekleşen ihracat rakamları incelenecek ve pandemi sürecinin en yoğun hissedildiği sektörler değerlendirilecektir. Bu sektörler sırasıyla;

 1. Çelik
 2. Demir ve demir dışı metaller
 3. Hububat ve bakliyat
 4. İklimlendirme sanayi
 5. Kimyevi maddeler
 6. Makine ve aksamları
 7. Otomotiv endüstrisi

 

 1. Çelik Sektörü

Ülkemiz geneline baktığımızda 2020 yılı ocak ayına, bir önceki yılın aynı ayına göre %4’lük bir düşüşle giren çelik sektörünün ihracatı, pandemi etkilerinin hissedilmeye başlandığı mart ayı itibariyle düşüş seyrini devam ettirmiştir. Pandemi etkisinin en çok hissedildiği mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre çelik ve türevi ürünlerin ihracatı yaklaşık 230 milyon dolardan, 161 milyon dolar seviyelerine inerek %29 oranında düşmüştür.

Grafik -1 Çelik Sektörüne ait 2019-2020 ilk 6 Ay Türkiye İhracat Rakamları (Bin $)

Kaynak: (https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari)

Çelik sektörünün durumuna Konya özelinde baktığımızda, aynı aylarda ilimiz ihracat rakamları da pek olumlu görünmemektedir. Çelik sektöründe faaliyet gösteren birçok firma bulunan ve çelik sektörünün büyük ihracat kalemlerinden biri olduğu ilimizin 2020 Mayıs ayı ihracat rakamı bir önceki yılın aynı ayına göre çok sert bir düşüşle yaklaşık 7,6 milyon dolar seviyesinden 3,5 milyon dolar seviyelerine gerilemiş ve %53 oranında ihracat daralması meydana gelmiştir. Çelik ihracatında meydana gelen ihracat azalması ülke geneliyle kıyaslandığında ise Konya’nın ihracatındaki daralma ülke genelinin yaklaşık 2 katıdır.

Grafik -2 Çelik Sektörüne ait 2019-2020 ilk 6 Ay Konya İhracat Rakamları (Bin $)

Kaynak: (https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari)            

 

 1. Demir ve Demir Dışı Metaller

2020 yılına yükselişle giren sektör yılın ilk iki ayında bu yükselişini sürdürmüş, fakat pandemi etkilerinin hissedilmeye başladığı mart ayı itibariyle ihracat düşmeye başlamış, nisan ayında da bu düşüş hızla devam etmiştir.  Salgın etkilerinin ciddi anlamda hissedildiği mayıs ayında ise dip seviyeyi görmüş, bir önceki yılın aynı ayında 827 milyon dolar seviyelerinde olan ihracat, %40 oranında bir düşüşle yaklaşık 500 milyon dolar seviyelerine inmiştir. Sektörün ihracat rakamları haziran ayı itibariyle tekrar yükselişe geçmiştir. 

Grafik -3 Demir ve Demiş Dışı Metaller Sektörüne ait 2019-2020 ilk 6 Ay Türkiye İhracat Rakamları (Bin $)

Kaynak: (https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari)            

            Konya’nın önemli ihracat kalemlerinden biri olan sektör, 2020 yılına büyük oranda düşüşle girmiş, bu düşüş haziran ayanı kadar devam etmiştir. Pandemi etkilerinin hissedildiği özellikle nisan ayında ihracat en düşük seviyeye ulaşmış bir önceki yıl yaklaşık 24 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat %58 oranında düşerek 10 milyon dolar seviyelerine gerilemiştir. Ülke geneli rakamlarıyla kıyaslandığında aynı ayda Konya’nın ihracatı genele oranla %50’den daha fazla küçülmüştür. Haziran ayı itibariyle ülke geneliyle birlikte Konya ihracatı da tekrar yükselişe geçmiş ve 2020 yılında ilk defa bir önceki yılın üzerine çıkabilmiştir.

Grafik -4 Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörüne ait 2019-2020 ilk 6 Ay Konya İhracat Rakamları (Bin $)

Kaynak: (https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari)            

 

 1. Hububat ve Bakliyat

Ülkemiz genelinde hububat ihracatı 2020 yılına bir önceki yıla göre artışla başlamıştır. Bu artış mart ayına kadar devam etse de pandemi etkilerinin hissedilmeye başlamasıyla birlikte nisan ayı itibariyle düşmeye başlamıştır. Hububat ve bakliyat ihracatı mayıs ayında önceki yıla oranla %15 azalarak 500 milyon dolar seviyesine inmiştir. Diğer yandan haziran ayına baktığımızda sektörün ihracatı %66 artış göstererek 572 milyon dolar seviyelerine yükselmiştir. Mart-mayıs aralığında ülkelerin tedbir amaçlı uyguladıkları önlem politikalarında meydana gelen gevşemelerle birlikte ülkemizin ihracatı eski seyrine dönmeye başlamıştır. Bu süreçte birçok ülkede gıda tüketimi artış göstermiş, gıda stokları ciddi oranda azalmıştır. Mevcut durum, gıda ve gıda hammaddelerinin önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

Grafik -5 Hububat ve Bakliyat Sektörüne Ait 2019-2020 ilk 6 Ay Türkiye İhracat Rakamları (Bin $)

Kaynak: (https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari)            

                Sektörün ihracatına Konya özelinde baktığımız zaman ise, bu yıla %6 oranında bir yükselişle giren ihracat rakamı, mart ayı itibariyle düşmeye başlamış, bu eksi yönde ilerleme mayıs ayında zirve yapmıştır. Bir önceki yılın mayıs ayına göre %37 azalan ihracat 23 milyon dolar seviyelerinden 14,5 milyon dolar seviyelerine kadar gerilemiştir. Ülke geneliyle paralel olarak ilimizin de haziran ayında hububat ve bakliyat ihracatı artmaya başlamış ve bir önceki yıla göre %83 artmış ve 20 milyon dolar seviyelerini tekrar görmüştür. Gıda hammaddelerinden olan hububat ve bakliyat çeşitleri ile ilgili olarak dünya genelinde meydana gelen stok azalması, ilimiz üretici ve ihracatçıları için yeni pazarlar ve yeni ihracat kanallarının keşfedilmesi yönünde büyük bir fırsat haline gelmiştir.

Grafik -6 Hububat ve Bakliyat Sektörüne ait 2019-2020 ilk 6 Ay Konya İhracat Rakamları (Bin $)

Kaynak: (https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari)            

 

 1. İklimlendirme Sanayi

İklimlendirme sektöründe ülkemiz ihracatı bu yıla %8’lik bir artışla giriş yapmış ve bu artışı mart ayına kadar devam ettirmiştir. Dalgalar halinde hissedilen pandeminin etkilerinin henüz görülmeye başlandığı mart ayı itibariyle bu yükseliş tersine dönmüş ve iklimlendirme sanayinin ihracatı bir önceki yıla göre azalmaya başlamıştır. Ekonomik etkilerin en derin hissedildiği mayıs ayında ise sektörün ihracatı bir önceki yıla göre %41 azalarak 473 milyon dolar seviyesinden 278 milyon dolar seviyelerine gerilemiştir. Bu büyük düşüşün ardından diğer sektörlerde de olduğu gibi haziran ayı ile birlikte sektörün ihracatı artı yönde ilerleme kaydetmiş ve önceki yılın aynı ayına göre %26 artış göstermiştir.

Grafik -7 İklimlendirme Sektörüne Ait 2019-2020 ilk 6 Ay Türkiye İhracat Rakamları (Bin $)

Kaynak: (https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari)            

                İlimizin ihracatına baktığımız zaman ise şubat ayı itibariyle yükseliş yakalayan ihracat, yine mart ayı ile düşüşe geçmiş, mayıs ayında ise ülke geneline paralel bir şekilde %42 oranında azalarak 7,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Haziran ayında tekrar yükselişe geçen ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %83 artış göstermiştir. Pandemi sürecinde temiz hava sirkülasyonu sağlayan inovatif ürünleriyle ilimiz iklimlendirme sanayi ihracatçılarının, sürecin beraberinde getirdiği açığı doğru bir şekilde doldurmaya başladıkları gözlemlenmektedir. Özellikle kapalı alanlarda temiz hava devinimi yeni normal olarak tabir edilen içinde bulunduğumuz süreçte büyük önem kazanmıştır. Bu alanda çalışmalarını yoğunlaştıran firmalar uluslararası alanda ciddi pazar payları elde edebileceklerdir.

Grafik -8 İklimlendirme Sektörüne Ait 2019-2020 ilk 6 Ay Konya İhracat Rakamları (Bin $)

Kaynak: (https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari)            

 

 1. Kimyevi Maddeler

Pandeminin ilk ve yoğun hissedilmeye başlandığı aylardan itibaren kimyevi ürünlere özellikle hijyen alanında çok yoğun bir şekilde talep oluşmuştur. Bundan dolayı ülkeler kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kimyevi ürünlerin ihracatına kısıtlamalar getirdiler. Böyle kısıtlamalar kimyevi ürünlerin ihracatını azaltmıştır. Şubat ayından itibaren düşmeye başlayan kimyevi ürünler ihracatı, bazı kimyasal ürünlerin ihracatına kısıtlamalar getirilmesinin de etkisiyle mayıs ayında en düşük seviyeyi görmüş ve önceki yılın aynı ayına göre %39 azalarak yaklaşık 1,9 milyar dolardan, 1,1 milyar dolar seviyelerine düşmüştür. Haziran ayında ise sektörün ihracat rakamları tekrar yükselişe geçmiştir.

Grafik -9 Kimyevi Maddeler Sektörüne Ait 2019-2020 ilk 6 Ay Türkiye İhracat Rakamları (Bin $)

Kaynak: (https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari)

Aynı sektöre Konya açısından baktığımızda ülkemiz genelinin aksine nisan ayında %32 artış göstermiş ve birçok sektörün en yoğun etkilendiği mayıs ayında, 2019 yılına göre sadece %4 oranında azalarak 12 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca yine ülke genelinde %10 oranında artış söz konusuyken ilimiz ihracatı aynı ayda %56 büyüme kaydetmiş ve 14 milyon dolar seviyelerine yükselmiştir. Mevcut durum göz önüne aldığında hijyen amaçlı kullanılan kimyasalların talebi artmaya devam etmektedir. Bu alanda ihracatın büyüyeceği, ürün ve pazar çeşitliliğini artıran firmaların pazar paylarını artıracakları ön görülmektedir.

Grafik -10 Kimyevi Maddeler Sektörüne Ait 2019-2020 ilk 6 Ay Konya İhracat Rakamları (Bin $)

Kaynak: (https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari)

 

 1. Makine ve Aksamları

Makine sektörü de pandemi sürecinden etkilenen sektörlerden biri olarak yerini almıştır. Sektör 2020 yılına düşüşle başlamış ve şubat ayında yükselişe geçmiş ise de mart ayından itibaren tekrar düşüşe geçmiş ve mayıs ayında diğer sektörlerle benzer olarak ciddi bir düşüş yaşamıştır. Sektör mayıs ayında %45’lik bir azalışla bir önceki yıl 780 milyon dolardan 432 milyon dolara gerilemiştir. Bu azalışta daha önce bahsetmiş olduğumuz, sipariş iptalleri ve ertelemeleri, nakliye ve ödeme sıkıntıları etkili olmuştur. Diğer sektörlere paralel olarak haziran ayında sektörün ihracatı tekrar yükselişe geçmiştir.

Grafik -11 Makine ve Aksamları Sektörüne Ait 2019-2020 ilk 6 Ay Türkiye İhracat Rakamları (Bin $)

Kaynak: (https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari)

Makine ve aksamları sektörünün ihracat rakamlarına Konya bazlı baktığımızda mart ayına kadar yükseliş halinde olan sektör mart ayı itibariyle düşmeye başlamıştır. Yine mayıs ayında diğer sektörler gibi makine sektöründe Konya’nın ihracatı da düşüş göstermiştir. Mayıs ayı ihracatı bir önceki yıla göre %25 azalmış ve yaklaşık 31 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz ihracatının azalma oranına göre Konya’nın ihracatı nispeten daha az etkilenmiş görünmektedir. Haziran ayı itibariyle sektör yeniden toparlanmaya başlamış ve önceki yıla nispeten %55 büyüme sağlamıştır.

Grafik -12 Makine ve Aksamları Sektörüne ait 2019-2020 ilk 6 Ay Konya İhracat Rakamları (Bin $)

 Kaynak: (https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari)            

 

 1. Otomotiv Endüstrisi

Otomotiv endüstrisi ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşıyan yedek parçasından komple imalatına kadar lokomotif bir sektördür. İncelediğimiz sektörler içerisinde rakamlara bakıldığında pandemi sürecinden en çok otomotiv endüstrisi etkilenmiştir. 2020 yılının ilk ayını yükselişle bitiren sektör şubat ayından itibaren düşüşe geçmiştir. Mart ayı itibariyle düşemeye başlayan sektör ihracatı nisan ayında %77 azalarak 2,8 milyar dolardan 596 milyon dolara gerilemiştir. Mayıs ayında biraz yükselme olsa da sektör ihracatı bir önceki yıla göre %56 azalarak 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer sektörlerde olduğu gibi haziran ayında ciddi bir yükseliş olmuş ve sektör tekrar 2 milyar dolar seviyelerine yükselmiştir. Fakat bu yükselme ile bile bir önceki yılın aynı ayındaki ihracat rakamı yakalanamamıştır.

Grafik -13 Otomotiv Endüstrisine Ait 2019-2020 ilk 6 Ay Türkiye İhracat Rakamları (Bin $)

Kaynak: (https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari)            

Otomotiv yedek parça sanayinde öncü illerimizden olan Konya’nın otomotiv endüstrisine yönelik ihracat rakamlarıma baktığımız zaman ülke genelinin aksine, 2020 yılına yükselerek giriş yapan sektör ihracatı, nisan ayına kadar bir önceki yıla göre yükselişini sürdürmüştür. Nisan ayı itibariyle %24 azalan ihracat, mayıs ayında %35 azalarak yaklaşık 39 milyon dolar seviyesinden 25 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. Yine ilimizin otomotiv sektöründeki ihracatı ülke genelinin aksine haziran ayı itibariyle ciddi bir yükseliş kaydetmiş ve 32 milyon dolar seviyesine çıkmıştır. Konya için lokomotif bir sektör olan otomotiv endüstrisi her ne kadar ülke geneli kadar etkilenmemiş olsa da, pandemi sürecinin etkilerini büyük oranda hissetmiştir.

Grafik -14 Otomotiv Endüstrisine ait 2019-2020 ilk 6 Ay Konya İhracat Rakamları (Bin $)

 

 1. Sonuç ve Değerlendirme

Hızlı bir şekilde yayılan Korona virüs pandemisi, sosyal hayatı etkilediği gibi dünya ticaretini de derinden etkilemiştir. Ülkemiz ve ilimizin ihracatı da bu durumdan etkilenmiş, nisan ve mayıs aylarında lokomotif sektörlerin ihracat rakamları ciddi oranda düşmüştür.

Grafiklerde 2019 yılının ilk altı ayı ile 2020 yılının ilk altı ayı kıyaslanmış ve hangi sektörde oransal olarak ne kadar daralma meydana geldiği incelenmiştir. Sektörlerin birçoğu hem ülke genelinde hem de ilimiz özelinde incelendiğinde ihracatın ciddi oranda azaldığı ve haziran ayı itibariyle tekrar toparlanma yaşandığı gözlemlenmiştir.

Meydana gelen dış ticaret darboğazı, ihracat yapan firmalarımızı ve ayrıca ithal hammadde kullanan firmalarımızı yoğun bir şekilde etkilemiştir. Hammadde tedarik edemeyen firmalar siparişlerini zamanında yetiştirememişler, bundan dolayı sipariş iptalleri ve ödeme gecikmeleri meydana gelmiştir. Ayrıca bankaların çalışma saatlerinde meydana gelen değişimler ödeme akışını geciktirmiş ödemelerini zamanında alamayan firmalar kısa bir süre de olsa finansman sıkıntısı yaşamışlardır. Diğer yandan pandemi önlemleri kapsamında birçok ülkenin sınır kapılarını kapatması bazı firmaların ihracatını tamamen durdurmuştur. Bazı ülkelerin rutin çalışmayı engelleyen sokağa çıkma yasakları uygulaması da ihracat faaliyetlerinin tamamen önünü kesmiştir. Üretim yapamayan otomotiv sektörü vb. sektörlerin tedarikçiliğini yapan birçok firma, üretimlerini durdurmak zorunda kalmışlardır.

İhracatın azalması sadece incelenen sektörlerde meydana gelmemiştir. Bu sektörlerin dışında da birçok sektörde faaliyet gösteren firmalar ihracat yapamaz duruma gelmişlerdir. KTO Dış Ticaret Merkezi tarafından pandemi döneminde yapılan çalışmalarda elde edilen bilgiler kapsamında, Kobi sınıfındaki birçok firmanın sadece Rusya, Irak vb. belirli birkaç ülkeye ihracat yaptıkları ve bu ülkelerin sınır kapılarını kapatmaları ve sokağa çıkma yasağı uygulamalarından dolayı ihracatlarının tamamen durduğu tespit edilmiştir.

 1. Alternatif İhracat Pazarlarına Giriş Yapmanın Önemi

Çalışmamızın bazı bölümlerinde de bahsedildiği üzere, korona virüs pandemisi, tüm dünya gibi ülkemizde de sosyal alanda olduğu gibi ekonomik alanda da etkilerini göstermiş, özellikle dış ticaret faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. Ülkeler tarafından uygulanan salgın önleme politikalarından dolayı ülkemizin dış ticaret hacmi de ilgili dönemde ciddi anlamda daralmıştır.

Konya Ticaret Odası bünyesinde yeni kurulan Dış Ticaret Merkezi ekibi tarafından pandemi döneminde önemli bir çalışma yapılmıştır. Odamız bünyesinde ihracatçı olarak kayıtlı bulunan binin üzerinde firma ile bizzat telefonla görüşme yapılmış, durumları hakkında bilgi alınmış, süreçte karşılaştıkları, çözülmesini istedikleri istek ve şikayetleri kayıt altına alınarak odamızın ilgili makamlarına bildirilmiştir. Odamız tarafından mevcut istek ve şikayetler konusunda ilgili mercilerle irtibata geçilerek gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Bahsedilen çalışma kapsamında firmalarımızın ihracatlarının ne derece etkilendiği konusunda detaylı bilgiler alınmıştır. Firmalarımız özellikle, çalıştıkları ülkelerdeki firmaların siparişlerini erteleme veya iptal etme yolunda taleplerde bulunduklarını ve bu durumun çalışmalarını olumsuz etkilediğini bildirmişlerdir. Ayrıca firmalarımız nakliye bulmakta güçlük çektiklerini de sözlerine eklemişlerdir.

Yapılan araştırma çalışması sonucunda, görüşme yapılan firmaların büyük çoğunluğunun ortalama 1 ila 3 ülkeye, doğrudan veya aracı kişi ve firmalar vasıtasıyla ihracat yaptıkları gözlemlenmiştir. Çalıştıkları bu az sayıda ülkenin de pandemiden etkilenerek önlemler alması sonucunda firmalarımız çalışamaz duruma gelmişlerdir. Diğer yandan çalışma imkanı olan firmalar stok üretim çalışmaları yapmaya devam etmişlerdir. Firmalarımızın alternatif pazar azlığı, ihracat faaliyetlerinin azalmasına veya tamamen durmasına neden olmuştur.

İhracat yapan firmalarımızın, yaşamış olduğumuz, pandemi süreci gibi olağanüstü durumlar karşısında sıkıntı yaşamamaları için ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmaları ve alternatif pazarlara açılmaları, mevcut pazarlarıyla yetinmemeleri gerekmektedir. İhracat pazarını doğudan batıya birçok ülke ile çeşitlendirmiş olan firmalarımız pandeminin dalgalar halinde yayıldığı günlerde pandemi olan ülkelere satış yapamasalar da Afrika, Orta ve Güney Amerika gibi pandeminin daha sonra ulaştığı ülkelere satış yapmaya devam etmişler, üretim ve ihracat faaliyetlerini durdurmamışlardır. Bu bağlamda dünyanın her köşesinde bir müşteri sahibi olmak genelde ülkemizin, özelde Konya’mızın ihracatı ve ekonomisi için hayati önem taşımaktadır.

Alternatif pazarlara giriş yapabilen firmalar, bir pazarda sıkıntı çıkması durumunda ekonomik faaliyetlerini başka pazarlar üzerinde de devam ettirebilirler ve ekonomik anlamda reflekslerini her zaman dinç tutabilirler. Ayrıca çeşitli pazarlara adım atmak firmalarımızın bu pazarlara uygun yeni ürünler geliştirmelerine, her pazara uygun esnek ve rekabetçi ihracat pazarlaması politikaları oluşturmalarına da katkı sağlamaktadır.

Pandemi dönemi bize şunu göstermiştir ki, çeşitli ihracat pazarlarına sahip olmak firmalarımızın olmazsa olmazı olmalıdır ve dış ticaret yapan firmaların her zaman alternatif ihracat ve ithalat pazarı arayışı içerisinde olması ve bu kapsamda çalışmalarını sıklaştırmaları gerekmektedir.

 1. Alternatif Pazarlar Oluşturmada KTO Dış Ticaret Merkezi’nin Rolü

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilerek Konya Ticaret Odası tarafından Konya’mıza kazandırılan ve KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü bünyesinde faaliyet gösteren Dış Ticaret Merkezi kurulduğu Kasım 2019 ‘dan bu yana, verdiği hizmetlerle 100’e yakın firmaya alternatif pazar ve müşteri bulma noktasında yardımcı olmuştur.

Dış ticaret faaliyetine başlayacak veya hali hazırda ihracat ve ithalat yapan firmalarımız Dış Ticaret Merkezi’nin hizmetlerinden faydalanarak diledikleri ülkelerden bilgi temin edebilmektedirler. Ticari bilgiye ulaşmanın bu kadar önemli olduğu ve rekabet şartlarının çok sert olduğu uluslararası pazarlarda zaman ve emek maliyetini en aza indirerek çalışmak isteyen firmalarımız istedikleri zaman merkezimizin hizmetlerinden faydalanabilir, dış ticaretle ilgili konularda merkezimizden yardım alabilirler.

Sahip olduğu büyük ve detaylı ithalatçı veri tabanlarıyla, hazırlamış olduğu detaylı ve tamamen istatistiksel verilere dayanan hedef pazar analiz raporlarıyla ve bunun yanında ülkemizin ve Konya’mızın ihracatını artırmaya gönül vermiş donanımlı uzmanlarıyla Dış Ticaret Merkezi, alternatif pazar tespit edilmesinden, ürün bazında yurtdışı müşteri bilgisi tedariğine kadar birçok alanda firmalarımıza yardımcı olmaya devam etmektedir.

 

Ferit Meriç

KTO Dış Ticaret Merkezi

Yazıyı indirmek için tıklayınız: