Konya'ya Dış Ticaret Merkezi Kuruluyor


10 Eylül 2019
Konya Ticaret Odası ile MEVKA arasında imzalanan protokolle KTO bünyesinde Dış Ticaret Merkezi kuruluyor

Konya, dış ticaret açısından, ülkedeki pek çok ile göre iyi durumda olmakla birlikte potansiyeline ve emsal illere göre geri durumda olması yeni bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu gösterirken bu alanda ilk adım MEVKA ile KTO arasında imzalanan Konya'ya Dış Ticaret Merkezi kurulması protokolü ile atıldı. MEVKA Yönetim Kurulu Başkanı ve  Karaman Valisi Fahri Meral ile Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk arasında imzalanan projeye MEVKA desteği 550 bin liranın üzerinde olacak.

KONYA’YA VE ÜLKEYE BÜYÜK KATKISI OLACAK

Doğru pazarlar ile alıcı ve satıcıların tespiti, güncel mevzuatın takibi, uluslararası lojistik işlemlerin sorunsuz tamamlanması ve elbette doğru ve etkin finansmanın sağlanması başarılı bir dış ticaret sürecinin olmazsa olmazları arasında yer alan Dış Ticaret Merkezinin Konya'ya ve ülkeye büyük katkı sağlayacağı bekleniyor. Firmalar dış ticaret işlemlerini sorunsuz ve eksiksiz olarak sürdürebilmek ve aynı zamanda da mümkün olduğu kadar farklı coğrafyalara ulaşabilmek adına bir çok danışman, tedarikçi veya yüklenici firmayla çalışıyor ya da kendi bünyelerinde kalabalık dış ticaret ekipleri kurmak durumunda kalıyorlar.

ÖZTÜRK: HAYIRLI OLSUN

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, yaptığı açıklamada, “'Konya'nın ve ülkemizin ihracatına katkı sağlamak amacıyla Odamızın kuracağı Dış Ticaret Merkezi'nin protokolünü MEVKA ile imzaladık. Konyamıza ve Türkiyemize hayırlı olsun' diyerek duyurduğu protokol birçok ile de örnek olacak nitelikte” dedi.

500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

Memleket Gazetesi muhabirinin edindiği bilgelere göre projenin amacı hakkında şu bilgilere yere verildi; Konya da ihracata yönelik üretim yapan işletmelerin ve ihracat potansiyeli taşıyan işletmelerin iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amaçlanıyor.  Türkiye'nin orta vadeli ihracat hedeflerinin yer aldığı 2023 Türkiye İhracat Stratejisi Belgesinde, 2023'te toplam 500 milyar dolarlık ihracat hedefi konulmuş ve o yıl ihracatçı 24 sektörden hangisinin ne kadar ihracat yapacağı açıklandı. Ulusal ihracat stratejisi belgesinde, birinci adımda makro ölçekte ülkenin ihracat stratejisinin uygulamaya aktarılması öngörülmüş, ikinci adımda ise sektörel kırılım yaparak, ülke ölçeğinde 18 stratejik hedef, 72 ölçüt ve 24 sektörde strateji haritaları belirtildi. Eylem Planının İnsan Kaynakları başlığı altında, Dış Ticaret Merkezlerinin kurulması stratejik hedefler arasında yer alıyor. Plana göre meslek örgütleri ve üniversitelere eliyle dış ticaret alanında insan kaynakları güçlendirilirken, bir yandan da kamu eliyle gümrükleme, sigorta, kur riskini ortadan kaldıracak finansal enstrümanların düzenlenmesi gibi tedbirler alınacak. Projenin genel amacı,ulusal ve bölgesel politikalarla uyumlu olarak, dış ticaretle ilgili hizmet altyapısını geliştirerek, dış ticaretle ilgili ulusal, bölgesel sektörel ve yerel hedeflere katkıda bulunacak.

KONYA’DA POTANSİYELDE DİĞER İLLERİ GERİDE BIRAKTI

Öte yandan Dış Ticaret Merkezi hakkında yetkililer, 'Dış pazarlarla entegrasyonun son derece önemli olduğunu günümüz dünyasında, ekonominin mevcut durumunu koruması ve güçlenmesi için dış pazarlara açılmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Konya, dış ticaret açısından, ülkedeki pek çok ile göre iyi durumda olmakla birlikte potansiyeline ve emsal illere göre geri durumdadır. Projeyle Konya da ihracatçı işletme sayısının artmasına, işletmelerin ve ilgili sektörlerin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmak hedefine katkı sağlanacaktır' şeklinde değerlendirme yaptılar.

Kaynak