KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı


04 Nisan 2022

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacı ile KOSGEB Yurtdışı Destek Programı yürürlüğe girdi. Bu destek programından faydalanmak isteyen girişimcilerin kayıt yaptırmaları zorunludur. Projelerine güvenen girişimciler gerekli işlemleri tamamladıktan sonra destek programına katılabilirler.

Girişimcilerin öncelikle dikkat etmeleri gereken şey firmanızın yurt dışı satışlarını arttırmak ya da ihracata yeni bir başlangıç olabilir. Yani atılacak tüm adımların ihracata yönelik olması gerekiyor. Bu sayede yapacağınız personel giderleri, tanıtım harcamaları, reklam destekleri, danışmanlık ve hizmet alımları gibi kalemlerin %70’i KOSGEB tarafından hibe olarak karşılanıyor. KOSGEB yurt dışı Pazar destek programına kayıt olmanız için tek gereken KOSGEB’in internet sayfasına girip kaydınızı tamamlamak.

KOSGEB yurt dışı Pazar destek programının üst limiti 300.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktarın %70’i olan 210.000TL geri ödemesiz hibe desteği olup kalan %30’luk kısım geri ödemeli destek olarak belirlenmiştir.

KOSGEB yurt dışı Pazar destek programında daha öncede belirttiğimiz personel giderleri, tanıtım giderleri, yazılım giderleri gibi aklınıza gelecek tüm harcamalarınız kapsam altına alınmıştır. Dijital pazarlama için 20.000 TL olan sınır, tanıtım giderleri, fuar giderleri, katalog basımı gibi reklam giderlerinde 100.000 TL ye ulaşmaktadır.

KOSGEB yurtdışı Pazar destek programına tüm işletmeler katılabilmekteyken girişimciler sadece 1 programdan faydalanabilmektedirler. Bu açıdan projelerini iyi seçmeli ve proje süresini ona göre hesaplamaları gerekir.