Sürdürülebilir Ucuz İthalat Danışmanlığı


55-milyon-dolar-ihracat-21-milyon-dolar-ithalat783dff3e766158eb8cb5.gif

Bu hizmet kapsamında, rekabetçi üretimin artırılması amacıyla, ekonomik ve kaliteli ithal girdi sağlayan potansiyel pazarlar tespit edilip ve bu pazarlardaki tedarikçi firmalar belirlenerek tarafınıza raporlanacaktır.