Sürdürülebilir Ucuz İthalat Danışmanlığı


Bu hizmet kapsamında, rekabetçi üretimin artırılması amacıyla, ekonomik ve kaliteli ithal girdi sağlayan potansiyel pazarlar tespit edilip ve bu pazarlardaki tedarikçi firmalar belirlenerek tarafınıza raporlanacaktır.