SUUDİ ARABİSTAN/BARKOD SİSTEMİ


03 Şubat 2020

İlgi: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 17.01.2020 tarihli ve E-00051494895 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, Suudi Arabistan tarafından anılan ülkeye yapılacak ithalat işlemleri için uygulanmaya başlanan ve 01.01.2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilen barkod sisteminde sadece uluslararası geçerliliği olan GS1’e uygun barkodların kabul edileceği diğer barkod türlerinin kabul edilmeyeceği kaydedilmemiştir.

Yazıda devamla, SABER kaydının günümüz itibariyle sadece regülasyona tabii ürünler için zorunlu olduğu belirtilerek diğer ürün grupları için zaman içinde kademeli olarak SABER kaydının zorunlu hale geleceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, barkod uygulamasının, SABER sisteminden bağımsız ve tüm ürünler için zorunluluk teşkil ettiği vurgulanmıştır.

Ek: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı