Transit ticaret nedir


09 Mayıs 2022

Transit ticaret nedir

Transit ticaret herhangi bir ürünü farklı bir ülkeden alıp, ülkemizin gümrük sınırlarına sokmadan bir başka ülkeye satma olayıdır. Aslında dropshipping tam olarak bu olsa da bu terim şu anda tamamen farklı bir amaç için kullanılmaktadır. Bir örnekle açıklamak gerekirse Avrupa Bölgesinden bir sipariş aldınız. Çin’de veya farklı bir ülkede üretilmiş ürüne markanızı bastırıp direk olarak müşterinize ürünü gönderdiğinizde transit ticaret yapmış olursunuz. Bu mallar için herhangi bir vergi ya da harç ödemeniz gerekmemektedir. Gümrüklü antrepolarla uğraşmazsınız. Ürünü aldığınız firma size fatura keser sizde satışını yaptığınız firmaya ürünü faturalarsınız. Dışarıya kestiğiniz faturayı İngilizce ve KDV siz kesmeniz gerekmektedir. Size kesilen fatura da KDV siz olacağından KDV den muaf bir ticaret şeklidir diyebiliriz.

Transit ticaret ihracat ve ithalat rejimlerine dahil değildir. Bu yüzdendir ki herhangi bir şekilde gümrük beyannamesi düzenlemeniz gerekmemektedir. Yalnız dış ticarette kullanılan ödeme araçları transit ticarette de kullanılmaktadır. Bunu açacak olursak peşin ödeme gibi, akreditifli ödemeler gibi ödemelerin tümü transit ticarette aktif olarak kullanılmaktadır. Vergiye tabi ve esnaf odalarına kayıt olmuş tüm işletmeler, gerçek ve tüzel kişiler transit ticareti yapabilirler. Transit tacirin malı aldığı satıcıya yaptığı ödeme alış bedeli, alıcıdan tahsil ettiği bedel ise, satış bedeli olacaktır. Bu bedeller ihracat ve ithalattaki ödeme şekillerinden biri ile alış ve satış faturalarının ibrazı ve yazılı talimatla banka kanalıyla ödenmelidir. Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile ithalat ve ihracatın yapılması yasak olan ülkelerle transit ticaret yapılamaz. Transit ticarette, başka ülkeden alınan mallar millileştirilmeden başka ülkelere satılır. Malın satıcıdan alınıp alıcıya ulaşması ile gerçekleşen bu ticarette malın hangi yerlerden sevk edildiğinin bir önemi yoktur. Sadece sevk evrakları malın girdiği ve çıktığı ülke mevzuatlarına göre düzenlenmelidir. Ülkemizde birçok gerçek ve tüzel kişi transit ticaret yolu ile ticaret yapmaktadır. Mevzuatları gereği ihracat ve ithalattan kolay olan bu sistem, yine de ülkemize döviz kazandırmaktadır. Kolay gibi gözükse de, aslında dikkat edilmesi gereken bir çalışmanın ürünüdür.