Yurtdışı Online Alışverişlerde Yeni Dönem


04 Nisan 2022

2022 1. Dönenimde 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak yurtdışı online alışverişlerdeki gümrük vergilerinde değişikliğe gidildi. AB ülkeleri dışından yapılan online alışverişlerde bu oran %20’den %30’a çıkartıldı. Beyanname vermeden yapılan alışverişlerde limit 1500 Euro iken bu oran 150 Euro’ya düşürüldü.  

Resmî Gazetede yayımlanan 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar mart ayından itibaren yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan online alışverişlerde yüzde 18 olan vergi oranında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Fakat 1500 Euro olan parasal sınır Avrupa Birliği Ülkeleri için de 150 Euro ya indirildi.150 Euro üzerindeki alışverişler için gümrük beyannamesi düzenlenmesi zorunlu kılındı. İlaç alımlarında bu sınır 1500 Euro ile eski durumunu koruyor.

Düzenlenecek belgeler için herhangi bir ekstra ücret alınmayacak. Eskiden alınan 3 gün için alınan ardiye ücretleri de kaldırıldı. Bunu yanında ; bazı elektronik cihazlar, parfüm, havyar, kürk gibi ürünlerin yer aldığı ÖTV IV sayılı listedeki ürünlerin bu kapsamdaki ithalatında gümrük vergisinin yüzde 20 oranında artırılmasına ilişkin uygulamada değişiklik yapılmadı.

Ticari olmayan, posta ve hızlı kargo yoluyla teslim edilecek olan ve 1500 Euro’yu geçmeyen kitap ve basın yayın gibi ürünlerde gümrük vergisi yüzde 0 olarak belirlendi.

Ülkemize gümrük vergisi ödemeden sokulan taşıtlar 10 yıl geçmeden satılamayacak. Ancak Cumhurbaşkanının kendisi ve ikametgahı için getirilen araçlarla, askeri, Emniyet ve istihbarat teşkilatları ile MKE’nin asli görevleriyle ilgili yapılan araç ithalatında gümrük vergisi muafiyeti devam edecek. Bu düzenleme ile yurt dışından getirilen araçlar gümrük vergilerini ödedikleri taktirde satılabilecek. 10 yıl geçtikten sonra satılacak olan araçlar gümrük vergisinden muaf kalacaklar.

Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulan “Yurtdışı Biyolojik Materyal Transfer Sistemi” ile tetkik amacıyla gelecek biyolojik materyallere, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi durumunda muafiyet tanındı.