Yurtdışı Reklam Konumlandırma Danışmanlığı


2021 yılında verilecek hizmetlerden bir diğeri Yurtdışı Reklam Konumlandırma Danışmanlığı’dır. Bu hizmet kapsamında firmaların kendi belirlemiş oldukları 5 adet ülkede hedef sektörlerdeki firmaların hangi bölgelerde konuşlandıkları tespit edilecek, konum yoğunluk haritası oluşturulacak ve bu yoğunluk haritası firma ile paylaşılacaktır.

Bu hizmetteki temel amaç, firmaların yurtdışında verdikleri sosyal medya ve diğer mecralardaki reklamların konumlandırmalarının daha doğru yapılmasını sağlamak, reklamların doğru kişilere ulaştırılmasına yardımcı olmak ve firmaların bu hizmetler için ayırdıkları bütçenin konuyla ilgisi olmayan kişilere gösterilerek verimsiz bir şeklide harcanmasının önünü geçmektir.